…….कविता र गीतको कुरा !


तिम्ले पो जित्या छौ र हाँस्दै गर्छौ जितको कुरा

जितेपछि हाँस्दै हाँस्दै , सबै संग हितको कुरा//

 

संगै हुँदा हामी दुई,    बाँकि सबै दुनिया थे

जितमा सबै बिर्सी गयौ तिम्रो हाम्रो प्रितको कुरा//

 

जंघार तरु संगै भनि, आफै हात तान्ने तिमि

खोइ के गर्नु हात छाड्ने तिमि जस्तो मितको कुरा//

 

अमर हुन्छ साचो प्रित, हो न हो म मुर्खालाई

त्यसैले त मन पर्दैन कविता र गीतको कुरा //

 

Advertisements

One Response

  1. तिम्ले पो जित्या छौ र हाँस्दै गर्छौ जितको कुरा
    जितेपछि हाँस्दै हाँस्दै , सबै संग हितको कुरा//

    Touchy Lines 🙂

Comments are closed.

kohisma

In The End We Only Regret The Chance We Didn't Take !

United We Blog!

We blog for peace and democracy in Nepal

weep not for road untraveled...!

"अवसर लाई त सबैले खोज्दछन, तिमि अबसरले खोज्ने व्यक्ति बन"

Motivation

motivational, uplifting stories and life lessons ... by AcademicTips.org

बाबाजी बिचार.........‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍...........................................

कुरा आफ्नै तर कैलेकाँही अरुको भावनास‌ंग पनि मेल खाने,

पलाँस

अन्तरमनमा गुम्सिुका केहि कुराहरु

FAR IN A CORNER...

Fun N Reality ...

Cosmic Love

Outer Space, Inner Spirit

ouR Social Conscience

Personal Social-Political Comentary

Previously HeatherN: Evil Feminist from Space

New site relocated to - http://evilfeminist.wordpress.com/

%d bloggers like this: